Privatlivspolitik (GDPR)

I maj 2018 trådte EUs forordning om beskyttelse af persondata i kraft. Det kaldes ofte GDPR. Herunder kan du læse, hvordan vi håndterer GDPR på Midtsjællands Efterskole. Vi indhenter samtykke til behandling af nødvendige oplysninger og i forbindelse med offentliggørelse af billeder etc. på f.eks. sociale medier.

Databeskyttelsespolitik på MSE

Privatliv- og databeskyttelse (PDF)
Databeskyttelsespolitik for Midtsjællands Efterskole (PDF)

Behandling af oplysninger vedrørende elever

INTERN FORTEGNELSE over behandlingsaktiviteter af personoplysninger om ELEVER for Midtsjællands Efterskole udarbejdet i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 30 (PDF)

Behandling af oplysninger vedrørende medarbejdere

INTERN FORTEGNELSE over behandlingsaktiviteter af personoplysninger om HR PERSONALE for Midtsjællands Efterskole udarbejdet i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 30 (PDF)

Oplysninger ved direkte henvendelser

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 13 (PDF)