Midtsjællands Efterskole

Vi skaber et fællesskab af unge og voksne, hvor vi møder hinanden med omsorg, tillid og ansvar. Vi er en bred, almendannende efterskole og arbejder med høj faglighed i alle fag. Vi ser mangfoldighed som en styrke, og derfor inviterer vi til rummelighed og åbenhed.

Vi er 113 elever og 23 medarbejdere, og bor smukt i naturskønne omgivelser i landsbyen Ny Tolstrup mellem Roskilde og Ringsted.

En skole med værdi

Midtsjællands Efterskole er oprettet af mennesker med tilknytning til KFUM & KFUK og FDF, som i sin tid ville lave en efterskole med en folkekirkelig baggrund. Vi er en værdibåret efterskole, hvor kristendom er den underliggende bas i hverdagen. Vi står for en åben, lys og imødekommende kristendom, der har plads til alle uanset baggrund.

Det vil du for eksempel opleve, når vi hver morgen samles i salen til nyhedsindslag, inspirerende livsfortællinger, fællessang og fadervor. I salen er der højt til loftet, og på samme måde er vores elevgruppe altid en skøn blanding af troende, ikke-troende og tvivlende – indenfor flere forskellige religioner.

Du behøver ikke tro eller mene det samme som os, for at gå på skolen – men tage del i det vi laver sammen og respektere skolens grundværdier.

Sammen udforsker vi kristendommens relevans, når vi:

 • holder håbet i live frem for frygt og angst
 • ser det gode i hinanden og styrkes derved
 • erkender, at vi ikke er perfekte og heller ikke skal være det
 • påtager os et medansvar for verden
 • har morgensang med nyheder, stærke fortællinger, sange og Fadervor
 • deler samtaler og livsfortællinger med hinanden

Sådan oplever du konkret værdigrundlaget i efterskolelivets hverdag:

 • hver morgen har vi morgensang
 • når vi spiser hovedmåltider, synger vi bordvers
 • vi laver af og til gudstjenester sammen eller vi tager i kirke
 • vi underviser i religion hver uge

Sådan mærker du værdigrundlaget i efterskolelivets hverdag:

 • vi møder jer med glæde, tillid og ansvar
 • vi har et ordentligt og respektfuldt sprog og en god omgangstone
 • vi forventer, at eleverne behandler hinanden med respekt

MSEs kernefortælling – Vi giver hinanden styrke, mod og kræfter

Fællesskab – vi skaber sammen

Vi skaber et fællesskab af unge og voksne, hvor vi møder hinanden med omsorg, tillid og ansvar. Vi møder dig, som du er, og giver dig mulighed for at vokse. Vi insisterer på, at vi møder hinanden på kryds og tværs.

Sammen udforsker vi fællesskabet, når vi:

 • deler livsfortællinger og hverdagsliv
 • inviteres til et forpligtende fællesskab og demokratisk dannelse
 • skaber plads til at fejle og være uperfekt
 • fremelsker arbejdsfællesskab, fællessang og skabertrang
 • har tydelige rammer og regler at sprudle indenfor

På denne måde giver vi hinanden styrke, mod og kræfter til at leve som velorienterede og ansvarlige i hverdagen.

Faglighed – vi lærer sammen

Vi er en bred, almendannende efterskole og arbejder med høj faglighed i alle fag. Vi møder dig med faglige og menneskelige udfordringer. Vi insisterer på, at vi til stadighed udvikler os sammen.

Sammen udforsker vi det at lære, når vi:

 • sætter fokus på og fordyber os i fagenes indhold
 • inspireres til engagement og faglig stolthed
 • arbejder med de boglige fag i en efterskolesammenhæng f.eks. med niveaudelt undervisning
 • udfordrer hjerne, hjerte og hænder
 • møder skolens fire hovedområder i fag og hverdagsliv: friluftsliv, natursport og idræt, musik og teater, kreativitet og håndværk samt verdensborgerskab

På denne måde giver vi hinanden styrke, mod og kræfter til at leve som velorienterede og ansvarlige i hverdagen.

Forskellighed – vi lever sammen på en fælles klode

Vi ser mangfoldighed som en styrke, og derfor inviterer vi til rummelighed og åbenhed. Vi møder hinanden med nysgerrighed for at give dig indblik i det, du kender og udblik til det, du endnu ikke kender. Vi insisterer på, at vi udvikler vores blik for verden, mennesket, livet og kroppen.

Sammen udforsker vi forskelligheden, når vi:

 • møder hinanden i det fælles og det anderledes
 • har et hverdagsliv sammen med unge og voksne fra forskellige dele af verden og med forskellige livssyn
 • samarbejder omkring praktiske hverdagsopgaver som fx. rengøring, køkken, landbrug
 • møder andre unge, der engagerer sig friluftsliv, natursport og idræt, musik og teater, kreativitet og håndværk og verdensborgerskab

På denne måde giver vi hinanden styrke, mod og kræfter til at engagere os samfundsmæssigt og internationalt og får dermed et ståsted at møde verden ud fra.

Det rent formelle

Der er en række lovkrav til, hvad vi som efterskole skal offentliggøre på vores hjemmeside. Her finder du links til alle vores lovpligtige oplysninger:

Værdigrundlag og vedtægter (PDF)

2023-2024 Årsplan UVM

2024-2025 Årsplan UVM

2023-2024 Indholdsplan

2024-2025 Indholdsplan

Regnskab 2023: 2023_Årsrapport

Vores køkken

Se vores kostpolitik her: MSE- mad og måltidspoltik

Smiley-ordning for køkkenet: Link til kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen

Resultat af skolens karaktergivning og elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse

Der afholdes prøver i både 9. og 10. klasse. Skolen er fritaget fra prøve i faget kristendomskundskab.

Karaktergennemsnit er interessante, og vi er glade for skolens tal. Vi vil samtidig understrege, at tal blot er tal. Vi modtager elever fra omkring 115 forskellige grundskoler, og gennemsnitstallene siger ikke noget om, hvor langt vi når med hver enkelt elev. Vores mål for undervisningen er altid at nå længst muligt ud fra de forudsætninger, hver enkelt elev kommer med.

Resultaterne af karaktergivning og elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelses kan ses på dette link. 

Evalueringer

Efterskoler skal gennemføre en række forskellige evalueringer, der f.eks. angår skolens undervisning og værdigrundlag.

Evalueringer og handlingsplaner ligger på dette link

Repræsentantskabsmøde

Torsdag den 4. april 2024 kl. 17.00 har vi repræsentantskabsmøde

Hent referat fra repræsentantskabsmøde fredag den 14. april 2023

Skolens repræsentantskab

Midtsjællands Efterskole har et repræsentantskab bestående af 60 medlemmer, der er sammensat af de to baglandsorganisationer, FDF og KFUM og KFUK, samt støttekredsen, Midtsjællands Efterskoles Venner, og skolens elevforening.

Skolens bestyrelse

Skolens bestyrelse består af syv medlemmer:

Helle Spanggaard, formand

Morten Frouvne Vincentz, næstformand

Finn Olesen

Karin Bundgaard Nielsen

Lars Friis

Iben Konradi Nielsen

Anne Klemmed Meldgaard

Grundlovsdag

Hvert år afholder vi et af Sjællands største grundlovsstævner. Her viser vi alt, hvad MSE kan byde på med elevoptrædener, boder og god mulighed for at møde tidligere og nuværende elever, forældre, medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, frivillige fra baglandsorganisationerne og mange andre.

Se det aktuelle program her: Grundlovsdag 2024