Er du klar til en oplevelse for livet?

Midtsjællands Efterskole er for dig, der både vil gå i skole for at lære noget og samtidig vil være en del af et godt og trygt – men også stærkt og udfordrende fællesskab.

Fællesskab – vi skaber det sammen

Vi skaber et forpligtende fællesskab af unge og voksne, hvor vi møder hinanden med omsorg, tillid og ansvar. Vi møder dig, som du er, og giver dig mulighed for at vokse.
Du lærer dig selv at kende på en helt ny måde, og du får nye venner med en anden baggrund end dig selv. Din verden bliver større.

“Det er sjovt at lære nu!”

“Jeg føler, at lærerne er meget mere nærværende. Det er sjovt at lære nu”.

Sådan fortæller én af vores tidligere elever om hendes oplevelse på Midtsjællands Efterskole. Vores skole er nemlig både en boglig og praktisk-kreativ efterskole. Det vil sige, at du her lærer dansk, matematik, engelsk, og andre fag, som du kender fra din nuværende skole, men du vælger også en masse udfordringsfag, for eksempel musik, kunst, teater frilufts- og håndværksfag.

Efterskoleliv

Efterskolelivet er særligt, fordi vi også bor, spiser og deler vores frie tid sammen. Vi mødes i dagligstuen, til hygge på værelserne, i sportshallen, på værkstederne, i Æblehaven, ved bålet eller i skoven. Et år består også af anderledes skoledage og uger som fx. friluftsture, teater-og musikuge, projektdage, fælleskor og to lejrskoler hvert år.

En typisk hverdag på efterskolen

Morgen
Alle starter dagen med en morgen-kom-i gang gåtur rundt på vores naturskønne område. Det er en dejlig rolig måde at starte dagen på i fællesskab med andre. Man mødes med sin kontaktgruppe kl. 07.00 og når alle er mødt op, er man klar til at gå. Kl. 07.15 spiser vi morgenmad og kl. 08.00 samles vi i salen til nyheder, inspirerende livsfortællinger, morgensang og fadervor.

Formiddag
Om formiddagen er der undervisning afbrudt af pauser og frokost.

Måltider
Vores måltider betyder meget på skolen. Vi mødes alle i spisesalen og spiser sammen. Forfriskning foregår i Dagligstuen.

 • 07.15: Morgenmad
 • 10.00: Formiddagsforfriskning
 • 12.00: Frokost
 • 15.00: Forfriskning
 • 17.30: Aftensmad
 • Aftenforfriskning

Rengøring
Hver dag er eleverne med til at rengøre skolen. Alle kontaktgrupper har et område, som de er ansvarlige for. Det foregår efter aftensmaden og inden studietimen.

Studietime
Kl. 18.30 til 19.30 er der studietime. Her har I mulighed for at lavet lektier eller blot lidt tid til i ro og mag at fordøje dagens indtryk. Lærerne går rundt fra værelse til værelse og hjælper, hvor der er brug for det.

Aften
Efter studietimen er der hyggelige aktiviteter rundt om på hele skolen – arrangeret af lærerne eller eleverne. Det kan være træværkstedet, som bliver åbnet, fodboldturnering i hallen, brætspil i dagligstuen, fællessang eller kreaprojekter i Kunst.
KL. 22.00 siger vi godnat til hinanden og går på vores egne gange. Kl. 22.15 skal alle være på værelserne og kl. 22.30 er der ro og lærerne går rundt og siger godnat og slukker lys.

Overvejer du et efterskoleophold?

Begynd med et besøg på efterskolen sammen med dine forældre. Der vil I få en rundvisning på skolen, og elever og lærere fortæller om livet på Midtsjællands Efterskole.

En efterskole med værdi –

vi respekterer dig, som den du er!

Fællesskab, mangfoldighed og tillid er centrale begreber i det vi kalder “MSE-ånden“. Vi arbejder på at skabe et efterskoleliv, hvor alle skal kunne føle sig velkomne og accepterede, uanset køn, race og religion. Her møder vi dig, som du er, og samtidig udfordrer vi dig til at vokse og udforske nye horisonter.

Vi er en værdibåret efterskole, hvor kristendom er den underliggende bas i hverdagen. Vi står for en åben, lys og imødekommende kristendom, der har plads til alle uanset baggrund.

Vær mod andre som de skal være mod dig

Den vigtigste regel på Midtsjællands Efterskole er, at du skal være mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig. Du møder voksne, der viser dig tillid og som vil dig, og derfor skal du naturligvis også selv ønske at gå på efterskole. Vi søger hele tiden at få alle med i fællesskabet.

Det er fantastisk at gå på efterskole, men det er også en stor udfordring. Derfor er det vigtigt, at alle har fokus på at skabe et godt sted at være og lære for og med hinanden.

Vi har følgende forventninger til dig, hvis du vil være elev på skolen:

 • Du har lyst til at modtage undervisning – også til at lave lektier
 • Du har lyst til et åbent og ærligt fællesskab med andre elever og voksne
 • Du har lyst til at afprøve nye madvaner
 • Du har lyst til at være en god kammerat og bidrage til fællesskabet
 • Du deltager i alle de praktiske opgaver, der findes, når en dagligdag for mange mennesker skal fungere – f.eks. rengøring, køkken- og praktisk arbejde
 • Du er tobaksfri på og omkring skolen
 • På MSE arbejder vi for at skabe et godt og sundt miljø, hvor alle kan trives. I naturlig forlængelse heraf ønsker vi, at skolen er et frirum for unge, hvor alkohol og euforiserende stoffer ikke er til stede. Det forventer vi, at alle bakker op om. Overtrædelse af ovenstående betyder, at man omgående mister sin ret til at være elev på skolen, og at man sendes hjem.