To-sprogede og internationale elever

2012_MSE_Efterskoleliv_(AdamGrønne)-024Vi har særlige tilbud til unge med en anden etnisk baggrund end dansk og for internationale elever. Vi tilbyder dansk som andetsprog, hvis man har brug for det. Alt dette vil vi gerne fortælle både elev og jer forældre mere om. Derfor vil vi gerne invitere til et særligt besøg med  rundvisning og med en tolk, hvis det er nødvendigt. 
Ring til: 46 49 60 96  eller mail til: kontoret@mse.dk

Se video indslag med eleven Nirmal, der er flygtning fra Nepal:

 

Inklusion

Vores inklusionstilbud er målrettet elever, der tidligere har fået støttetimer i forhold til faglige vanskeligheder. Støttebehovet skal være mindre end 9 timer pr. uge. Eleven har evt. brugt it-rygsæk tidligere. Inklusionstilbuddets fokus er på læringsstrategier og –metoder i forhold til især opgaveløsning i de forskellige fag. Dette samles i et særligt fag, der har til formål at udvide elevernes bevidsthed om individuelle læringsstrategier og metodikker med henblik på konkrete opgaveløsninger. Eleverne vil derudover deltage i et særligt opfølgende samtaleforløb, der tilrettelægges ud fra den enkelte elevs behov. Disse afklares i første led i et samarbejde mellem eleven og underviserne på holdet. I dette forløb inddrages desuden elevens øvrige undervisere og forældre. Der udarbejdes en inklusionskontrakt med den enkelte elev i samarbejde med dennes familie. Denne beskriver skolens tilbud til den enkelte elev, herunder individuelle tiltag. Den indeholder også konkrete mål for den enkelte elevs undervisning og øvrige pædagogiske aktiviteter. Kontrakten indeholder desuden en plan for den evaluering, der skal finde sted i løbet af skoleåret.

Kort om MSE

Midtsjællands Efterskole (MSE) er for dig, der både vil gå i skole for at lære noget og samtidig være en del af et godt og trygt – men også stærkt og udfordrende fællesskab.

Vi er 113 elever og 23 medarbejdere. Vi er en både boglig og praktisk/kreativ efterskole for 9. og 10. klassetrin. Vores fokus er på Friluftsliv & Natursport, Musik & Teater samt Kreativitet & Håndværk. Vi er tilknyttet KFUM og KFUK samt FDF.

Find vej

Googlemap

Kontakt

Midtsjællands Efterskole
Tolstrupvej 29
4330 Hvalsø

Telefon: 46 49 60 96

Email: kontoret@mse.dk

Kontoret er åbent mandag til fredag kl. 08 – 15. Dog er telefonen lukket kl. 10-12.
Efter kl. 15 stiller vi telefonen om til lærerværelset.