Forældrebetaling

Et ophold på Midtsjællands Efterskole koster i skoleåret 2020/2021:  2.500 kr. om ugen. Herfra skal I trække tilskud fra staten. Tilskuddets størrelse afhænger af husstandsindkomsten i det indkomstår, som ligger 2 år forud for skolestart. Ved skolestart i 2020 bliver tilskuddet altså beregnet ud fra husstandsindkomsten i 2018. Der er desuden reduktion i forældrebetalingen, hvis familien har andre hjemmeboende børn under 18 år. Det endelige beløb opkræves i 10 rater.

 

Det er gratis at stå på venteliste. En reserveret plads koster 1000 kr. Året før skolestart skal der betales et et a conto beløb på 2.500 kr (fratrækkes i den sidste rate) + et tilmeldingsgebyr på 1000 kr.

 

Beregn pris på Efterskoleforeningens hjemmeside

 

Med i prisen er alle undervisningsmaterialer, udgifter til lejrskoler og andre ture i løbet af året; dog med undtagelse af Verdensborger-faget, hvor der er en egenbetaling. Derudover bliver der mulighed for blandt andet at købe sangbog samt fleece/skoletøj. Dette afregner vi separat. 

 

Hvis efterskoleopholdet afbrydes i utide opkræves i 20/21 10.000 kr. (svarende til 4 ugers skolepenge: 4 x 2.500 kr.). Opkrævningen gælder både hvis familien eller skolen afbryder opholdet. 

 

Vi har en pulje til individuelle elevstøtte. Vi kan efter konkret vurdering yde et ekstra økonomisk tilskud til betaling af efterskoleopholdet. Man kan komme i betragtning, hvis ikke anden støtte er mulig, og familiens sociale situation, sygdom, arbejdsløshed, betydelig indtægtsnedgang eller  lignende er gældenden. Kontakt kontoret for mere information og ansøgningsskema.

Kort om MSE

Midtsjællands Efterskole (MSE) er for dig, der både vil gå i skole for at lære noget og samtidig være en del af et godt og trygt – men også stærkt og udfordrende fællesskab.

Vi er 113 elever og 23 medarbejdere. Vi er en både boglig og praktisk/kreativ efterskole for 9. og 10. klassetrin. Vores fokus er på Friluftsliv & Natursport, Musik & Teater samt Kreativitet & Håndværk. Vi er tilknyttet KFUM og KFUK samt FDF.

Find vej

Googlemap

Kontakt

Midtsjællands Efterskole
Tolstrupvej 29
4330 Hvalsø

Telefon: 46 49 60 96

Email: kontoret@mse.dk

Kontoret er åbent mandag til fredag kl. 08 – 15. Dog er telefonen lukket kl. 10-12.
Efter kl. 15 stiller vi telefonen om til lærerværelset.