Det rent formelle

Der er en række lovkrav til, hvad vi som efterskole skal offentliggøre på vores hjemmeside. Her finder du links til alle vores lovpligtige oplysninger:

 

Værdigrundlag og vedtægter (PDF)

 

2021-2022 Indholdsplan (PDF)

 

2021-2022 Årsplan UVM

 

Evalueringer

Evalueringer, handlingsplaner og statistikker ligger på dette link

 

Der afholdes prøver i både 9. og 10. klasse. Skolen er fritaget fra prøve i faget kristendomskundskab. 

Karaktergennemsnit er interessante, og vi er glade for skolens tal. Vi vil samtidig understrege, at tal blot er tal. Vi modtager elever fra omkring 110 forskellige grundskoler, og gennemsnitstallene siger ikke noget om, hvor langt vi når med hver enkelt elev.

Vores mål for undervisningen er altid at nå længst muligt ud fra de forudsætninger, hver enkelt elev kommer med.

Inklusion

Midtsjællands Efterskoles inklusionstilbud er målrettet elever, der tidligere har fået støttetimer i forhold til faglige vanskeligheder. Støttebehovet skal være mindre end 9 timer pr. uge. Eleven har evt. brugt it-rygsæk tidligere. Inklusionstilbuddets fokus er på læringsstrategier og –metoder i forhold til især opgaveløsning i de forskellige fag. Dette samles i et særligt fag, der har til formål at udvide elevernes bevidsthed om individuelle læringsstrategier og metodikker med henblik på konkrete opgaveløsninger. Eleverne vil derudover deltage i et særligt opfølgende samtaleforløb, der tilrettelægges ud fra den enkelte elevs behov. Disse afklares i første led i et samarbejde mellem eleven og underviserne på holdet. I dette forløb inddrages desuden elevens øvrige undervisere og forældre. Der udarbejdes en inklusionskontrakt med den enkelte elev i samarbejde med denne familie. Denne beskriver skolens tilbud til den enkelte elev, herunder individuelle tiltag. Den indeholder også konkrete mål for den enkelte elevs undervisning og øvrige pædagogiske aktiviteter. Kontrakten indeholder desuden en plan for den evaluering, der skal finde sted i løbet af skoleåret.

Fødevarestyrelsen

Se vores kontrolrapporter (Smiley-ordning) her.

 

Kort om MSE

Midtsjællands Efterskole (MSE) er for dig, der både vil gå i skole for at lære noget og samtidig være en del af et godt og trygt – men også stærkt og udfordrende fællesskab.

Vi er 113 elever og 23 medarbejdere. Vi er en både boglig og praktisk/kreativ efterskole for 9. og 10. klassetrin. Vores fokus er på Friluftsliv & Natursport, Musik & Teater samt Kreativitet & Håndværk. Vi er tilknyttet KFUM og KFUK samt FDF.

Find vej

Googlemap

Kontakt

Midtsjællands Efterskole
Tolstrupvej 29
4330 Hvalsø

Telefon: 46 49 60 96

Email: kontoret@mse.dk

Kontoret er åbent mandag til fredag kl. 08 – 15. Dog er telefonen lukket kl. 10-12.
Efter kl. 15 stiller vi telefonen om til lærerværelset.